Destek

İngiltere Vize Evrakları

ingiltere vize

iNGiLTERE TURiSTiK ViZE

Vize Tipi

Turistik Vize / Şirket Ortakları - Tüccar ve Sanayiciler

turistik-vize-secenek Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış---Temdit süresi seyahat tarihinden itibaren  en az 6 Ay ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

turistik-vize-secenek Vize Başvuru Formu (Elektronik ortamda  eksiksiz olarak doldurunuz, print ederek  imzalayınız ve  başvuru sırasında mutlaka yanınızda bulundurunuz!) 

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim. 

turistik-vize-secenek Şirket antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış ingiltere Başkonsolosluğuna  hitaben ingilizce olarak  yazılmış vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek Şirketin imza Sirküleri fotokopisi 

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi (ingilizce tercümeli) (Tic veya San.Odasından ingilizce olarak alınmalıdır -- son 3 ay tarihli)

turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi  (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (ingilizce tercümeli)

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdan fotokopileri(güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunmalı yada Bankadan Antetli kağıdına ingilizce olarak yazılmış bir hesap dökümü alınmalıdır!)

turistik-vize-secenek Tapu fotokopileri(var ise)

turistik-vize-secenek Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

turistik-vize-secenek Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini gösteren sayfaları  (yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfası olan 60. sayfa'nın fotokopilerini istemektedir!!

turistik-vize-secenek Konfirmeli otel ve Uçak  rezervasyonu

Turistik Vize / SSK'ya Bağlı Olarak Çalışanlar (Maaşlı) 

turistik-vize-secenek Pasaport (Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış---Temdit süresi seyahat tarihinden itibaren  en az 6 Ay  ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

turistik-vize-secenek Vize Başvuru Formu (Elektronik ortamda  eksiksiz olarak doldurunuz, print ederek  imzalayınız ve  başvuru sırasında mutlaka yanınızda bulundurunuz!) 

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim. 

turistik-vize-secenek Şirket antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış ingiltere Başkonsolosluğuna  hitaben ingilizce olarak  yazılmış vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek Şirketin imza Sirküleri fotokopisi 

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi  (ingilizce tercümeli)(Tic veya San. Odasından ingilizce olarak alınabilir -- son 3 ay tarihli)

turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi  (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (ingilizce tercümeli)

turistik-vize-secenek SSK işe giriş bildirgesi (yolcu çalışma süresinin 1 yılı doldurmaması durumunda bir önceki çalıştığı  işyerinden SSK işe  giriş bildirgesini temin etmelidir)

turistik-vize-secenek Maaş Bordrosu (son 3 ay)

turistik-vize-secenek SSK' lı  Hizmet Dökümü 

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdan fotokopileri (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunmalı yada Bankadan Antetli kağıdına ingilizce olarak yazılmış bir hesap dökümü alınmalıdır!)

turistik-vize-secenek Tapu fotokopileri(var ise) 14- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)       

turistik-vize-secenek Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini gösteren sayfaları  (yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfası olan 60. sayfa'nın fotokopilerini istemektedir!!

turistik-vize-secenek Konfirmeli otel ve Uçak rezervasyonu

 

Turistik Vize / Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek Sahipleri

turistik-vize-secenek Pasaport (Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış---Temdit süresi seyahat tarihinden itibaren  en az 6 Ay  ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

turistik-vize-secenek Vize Başvuru Formu (Elektronik ortamda  eksiksiz olarak doldurunuz, print ederek  imzalayınız ve  başvuru sırasında mutlaka yanınızda bulundurunuz!) 

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim. 

turistik-vize-secenek Firma antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış ingiltere Başkonsolosluğuna  hitaben ingilizce olarak  yazılmış  vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek Firma sahibinin  imza Beyannamesi  

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu meslek odasından-- ingilizce tercümesi yapılmış  ve son 3 ay tarihli olmalıdır)

turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret sicil Gazetesi  (Var ise) (ingilizce tercümeli)

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdan fotokopileri(güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunmalı yada Bankadan Antetli kağıdına ingilizce olarak yazılmış bir hesap dökümü alınmalıdır)

turistik-vize-secenek Tapu fotokopileri(var ise)

turistik-vize-secenek Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)                                   

turistik-vize-secenek Konsolosluk pasaportunuzun  1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini gösteren  sayfaları  (yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfası  olan 60. sayfa'nın  fotokopilerini istemektedir!!

turistik-vize-secenek Konfirmeli otel ve Uçak  rezervasyonu

 

Turistik Vize / Avukatlar-Doktorlar-Eczacılar-Diş Hekimleri-Mühendisler

turistik-vize-secenek Pasaport (Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış---Temdit süresi seyahat tarihinden itibaren  en az 6 Ay  ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

turistik-vize-secenek Vize Başvuru Formu (Elektronik ortamda  eksiksiz olarak doldurunuz, print ederek  imzalayınız ve  başvuru sırasında mutlaka yanınızda bulundurunuz!) 

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim. 

turistik-vize-secenek Antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış ingiltere Başkonsolosluğuna  hitaben ingilizce olarak  yazılmış  vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek imza Beyannamesi fotokopisi                  

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi fotokopisi(Bağlı bulunduğu meslek odasından ingilizce  tercümesi yapılmış  ve son 3 ay tarihli olmalıdır)

    AVUKATLAR - BARO’ DAN
    DOKTORLAR - TABiPLER ODASINDAN
    ECZACILAR - ECZACILAR ODASINDAN
    DiŞ HEKiMLERi - DiŞ HEKiMLERi ODASINDAN
    MiM.VE MÜHENDiSLER - MiM.VE MÜH.ODASINDAN     faaliyet belgesi  almalıdırlar.

turistik-vize-secenekVergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Şirket ise) (ingilizce tercümeli)

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdan fotokopileri(güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunmalı yada Bankadan Antetli kağıdına ingilizce olarak yazılmış bir hesap dökümü alınmalıdır!) 10- Tapu fotokopileri(var ise) 11- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)                                    

turistik-vize-secenek Konsolosluk  pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini gösteren sayfaları  (yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar )  ve son kimlik sayfası  olan 60.sayfa' nın  fotokopilerini    istemektedir!!

turistik-vize-secenekKonfirmeli otel ve Uçak  rezervasyonu


Turistik Vize / Devlet Dairesinde Çalışanlar (Resmi Kurum)

turistik-vize-secenek Pasaport (Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış---Temdit süresi seyahat tarihinden itibaren  en az 6 Ay  ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

turistik-vize-secenek Vize Başvuru Formu (Elektronik ortamda  eksiksiz olarak doldurunuz, print ederek  imzalayınız ve  başvuru sırasında mutlaka yanınızda bulundurunuz!)

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim.

turistik-vize-secenek ingiltere Başkonsolosluğuna hitaben ingilizce olarak yazılmış vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek Bağlı bulunduğu makamdan ingilizce olarak yazılmış görev yazısı

turistik-vize-secenek Resmi kurum görev kimlik kartının önlü-arkalı  fotokopisi

turistik-vize-secenek Maaş bordrosu (Son 3 ay)

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdan fotokopileri(güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunmalı yada Bankadan Antetli kağıdına ingilizce olarak yazılmış bir hesap dökümü alınmalıdır!) 9- Tapu fotokopileri(var ise)

turistik-vize-secenek Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)                                    

turistik-vize-secenek Konsolosluk  pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini gösteren  sayfaları  (yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar )  ve son kimlik sayfası  olan 60. sayfa'nın  fotokopilerini istemektedir!!

turistik-vize-secenek Konfirmeli otel ve Uçak  rezervasyonu


Turistik Vize / Emekliler

turistik-vize-secenek Pasaport (Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış---Temdit süresi seyahat tarihinden itibaren  en az 6 Ay ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

turistik-vize-secenek Vize Başvuru Formu (Elektronik ortamda  eksiksiz olarak doldurunuz, print ederek  imzalayınız ve  başvuru sırasında mutlaka yanınızda bulundurunuz!) 

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim.

turistik-vize-secenek ingiltere Başkonsolosluğuna hitaben ingilizce olarak yazılmış vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek Emeklilik cüzdanının veya kartının  fotokopisi

turistik-vize-secenek Emeklilik maaşı aldığı banka kartı ve/veya banka cüzdanının fotokopisi (Aldığı net maaş  miktarını gösteriyor olmalı.)

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdan fotokopileri(güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunmalı yada Bankadan Antetli kağıdına ingilizce olarak yazılmış bir hesap dökümü alınmalıdır!)

turistik-vize-secenek Tapu fotokopileri (var ise) 9- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)                                   

turistik-vize-secenek Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini gösteren sayfaları  (yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar )  ve son kimlik sayfası  olan 60. sayfa'nın  fotokopilerini istemektedir!!

turistik-vize-secenek Konfirmeli otel ve Uçak  rezervasyonu


Turistik Vize / Ev Hanımları

turistik-vize-secenek Pasaport (Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış---Temdit süresi seyahat tarihinden itibaren  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

turistik-vize-secenek Vize Başvuru Formu (Elektronik ortamda  eksiksiz olarak doldurunuz, print ederek  imzalayınız ve  başvuru sırasında mutlaka yanınızda bulundurunuz!) 

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim. 

turistik-vize-secenek Tüm masrafların eşi tarafından karşılanacağını belirten ingiltere Başkonsolosluğuna hitaben ingilizce olarak yazılmış vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek Eşine  ait iş evrakları 

turistik-vize-secenek Orjinal Banka hesap cüzdan fotokopileri(güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunmalı yada Bankadan Antetli kağıdına ingilizce olarak yazılmış bir hesap dökümü alınmalıdır!)

turistik-vize-secenek Tapu fotokopileri(var ise)

turistik-vize-secenek Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)                                   

turistik-vize-secenek Konsolosluk  pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise  uzatılmış  diğer Geçerlilik sürelerini gösteren  sayfaları  (yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar )  ve son kimlik sayfası  olan 60. sayfa' nın  fotokopilerini istemektedir!!

turistik-vize-secenek Konfirmeli otel ve Uçak  rezervasyon


Turistik Vize / Öğrenciler

turistik-vize-secenek Pasaport (Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış---Temdit süresi seyahat tarihinden itibaren  en az 6 Ay  ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

turistik-vize-secenek Vize Başvuru Formu (Elektronik ortamda  eksiksiz olarak doldurunuz, print ederek  imzalayınız ve  başvuru sırasında mutlaka yanınızda bulundurunuz!) 

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim.

turistik-vize-secenek Ebeveynler tarafından imzalı ingiltere Başkonsolosluğuna hitaben ingilizce olarak yazılmış  vize talep dilekçesi 

turistik-vize-secenek ingilizce tercümeli Öğrenci Belgesi (Orjinal ve Yeni tarihli)

turistik-vize-secenek Muvafakatname; Konsolosluk tek başına yada Anne-babadan herhangi birisi ile seyahat edecek 0-18 yaş arası tüm çocuklardan, anne ve babadan noter onaylı  muvafakatname istemektedir.(ingilizce tercümeli)

turistik-vize-secenek Ebeveyn’lere ait iş evrakları

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdan fotokopileri(güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunmalı yada Bankadan Antetli kağıdına ingilizce olarak yazılmış bir hesap dökümü alınmalıdır!)

turistik-vize-secenek Tapu fotokopileri(var ise) 10- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)                                    

turistik-vize-secenek Konsolosluk  pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini gösteren sayfaları  (yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfası olan 60. sayfa'nın  fotokopilerini istemektedir!!

turistik-vize-secenek Konfirmeli otel ve Uçak  rezervasyonu

afganistan

iNGiLTERE TiCARi ViZE

Vize Tipi

Ticari Vize / Şirket Ortakları - Tüccar ve Sanayiciler

turistik-vize-secenek Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış---Temdit süresi seyahat tarihinden itibaren en az 6 Ay ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

turistik-vize-secenek Vize Başvuru Formu (Elektronik ortamda  eksiksiz olarak doldurunuz, print ederek  imzalayınız ve  başvuru sırasında mutlaka yanınızda bulundurunuz!)

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim

turistik-vize-secenekDavetiye (ingiltere’deki görüşmeye gidilecek firmadan davetiye- iş gezisiyle ilgili bilgi yazısı  veya fuar  davetiyesi- fuar giriş kartı vb.)

turistik-vize-secenek Şirket antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış ingiltere Başkonsolosluğuna hitaben ingilizce olarak  yazılmış vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek Şirketin imza Sirküleri fotokopisi 

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi ingilizce tercümeli (Tic veya San. Odası  ingilizce olarak verebilmektedir!! -- son 3 ay tarihli)

turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi  (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (ingilizce tercümeli)

turistik-vize-secenek  Banka hesap cüzdan fotokopileri(güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunmalı yada Bankadan onaylı  Antetli kağıdına ingilizce olarak yazılmış bir hesap dökümü alınmalıdır!)

turistik-vize-secenek Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3-4. ile var ise uzatılmış diğer  Geçerlilik sürelerini gösteren sayfaları  (yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfası olan 60. sayfa'nın  fotokopilerini istemektedir!!

turistik-vize-secenek Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu 


Ticari Vize / SSK'ya Bağlı Olarak Çalışanlar (Maaşlı) 

turistik-vize-secenek Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış---Temdit süresi seyahat tarihinden itibaren  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize   sayfasının  bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları' sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

turistik-vize-secenek Vize Başvuru Formu (Elektronik ortamda  eksiksiz olarak doldurunuz, print ederek  imzalayınız ve  başvuru sırasında mutlaka yanınızda bulundurunuz!) 

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim. 

turistik-vize-secenek Davetiye (ingiltere’deki görüşmeye gidilecek firmadan davetiye- iş gezisiyle ilgili bilgi yazısı  veya fuar  davetiyesi- fuar giriş kartı vb.)

turistik-vize-secenek Şirket antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış ingiltere Başkonsolosluğuna  hitaben ingilizce olarak  yazılmış vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek Şirketin imza Sirküleri fotokopisi 

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi ingilizce tercümeli (Tic veya San.Odasından ingilizce olarak verebilmektedir!! -- son 3 ay tarihli)

turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi  (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (ingilizce tercümeli)

turistik-vize-secenek SSK işe giriş bildirgesi (yolcu çalışma süresinin  1 yılı doldurmaması durumunda  bir önceki çalıştığı  işyerinden eski SSK işe  giriş bildirgesini temin etmelidir.)

turistik-vize-secenek Maaş Bordrosu (son 3 ay)

turistik-vize-secenek SSK' lı Hizmet Dökümü 

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdan fotokopileri(güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunmalı yada Bankadan Antetli kağıdına ingilizce olarak yazılmış bir hesap dökümü alınmalıdır!)      

turistik-vize-secenek Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3-4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini gösteren sayfaları  (yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfası olan 60. sayfa'nın fotokopilerini istemektedir!!

turistik-vize-secenek Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu

afganistan

iNGiLTERE ÖĞRENCi ViZESi

Vize Tipi

Öğrenci Vize

turistik-vize-secenek Vize.info;  ingiltere vize başvurularınızı sizin adınıza vize başvuru merkezi kanalıyla takip edecek olup geniş bilgi için vize başvuru merkezini arayabilirsiniz.
  
turistik-vize-secenek Ankara ingiltere Büyük Elçiliği ve istanbul ingiltere Başkonsolosluğu bundan böyle seyahat acentelerinden – Şirketlerden veya münferit vize başvuru yapan vatandaşlardan doğrudan veya dolaylı yada posta yoluyla yapılan başvuruları kabul etmeyecektir.
 
turistik-vize-secenek Lütfen Pasaportunuzun süresinin en az 9 Ay  olmasına dikkat ediniz.
turistik-vize-secenek Konsolosluk başvuru esnasında tüm evrakların orijinal’lerini görmek isteyebileceği gibi mevcut evrakların dışında listede bulunmayan ek evrak talep edebilir
turistik-vize-secenek Vize alındığı takdirde vize pulunun üzerindeki bilgilerin doğru olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. Sınır kapılarında ibraz etmeniz gerekebileceğinden dolayı Akseptans - kabul mektubu vb gibi evrakların fotokopilerini  yanınızda bulundurunuz.

 
iNGiLTERE BÜYÜKELÇiLiK VE BAŞKONSOLOSLUĞUNUN BAŞVURU BÖLGELERi:

iSTANBUL: Akdeniz bölgesi- Ege bölgesi ve Marmara bölgesi
ANKARA:Karadeniz bölgesi-iç Anadolu bölgesi -Doğu Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi 

 
ÖĞRENCi ViZESi iÇiN GEREKLi EVRAKLAR

turistik-vize-secenek  En az 1 yıl geçerli süresi olan pasaportunuz.

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arkası beyaz fonlu 2 adet vesikalık fotoğrafınız.

turistik-vize-secenek Öğrenci belgeniz yada Türkiye’deki son Diplomalarınız.

turistik-vize-secenek Gideceğiniz Eğitim kurumundan kabul mektubu(Uzun süreli üniversite eğitimi için)


Mektup;

---Okul (Kurs) ücretinin ödendiğine dair banka dekontu
---Kursun başlangıç ve bitiş tarihlerini
---Hafta da kaç saat eğitim göreceğiniz ve
---konaklama detaylarınızı---------içermesi gerekiyor.

turistik-vize-secenek ingilizce bilginizi gösterir belge (Fotokopi)

turistik-vize-secenek Aile’nizden tüm masrafları karşılayacağını belirten dilekçe

turistik-vize-secenek Ailenizin geçim kaynakları ile ilgili belgeler.(Yukarıda belirtilmiştir.)

turistik-vize-secenek Ailenizin şahsi evrakları (Banka cüzdanları-Tapular-Araç ruhsatları vs)

turistik-vize-secenek 18 yaşından küçükler için anne ve baba dan noter tasdikli muvafakatname.

afganistan

iNGiLTERE TRANSiT ViZE

Vize Tipi

Transit Vize

turistik-vize-secenek ingiltere  üzerinden başka bir ülkeye edilecek ise, bir transit vizesinin alınması gerekmektedir.

turistik-vize-secenek Aynı şey havalimanı transit bölgesinde kalınıp ve pasaport kontrolünden geçilmez ise, yani ingiltere’ de bulunan bir havalimanında uçak değiştirilip ve asıl gidilecek ülkeye doğrudan seyahat etmeye devam edilir ise de geçerlidir.Bu durumda bir havalimanı transit vizesi istenmektedir.
 
turistik-vize-secenek Ancak, Kanada’ya-Avustralya’ya-Yeni Zelandaya veya ABD’ ye ait bir vizeye veya başka şekilde bir ikamet(Oturum) müsaadesine sahip ve bu ülkelere ingiltere üzerinden giriş veya çıkış yapacak olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından havalimanı transit vizesi istenmemektedir.!!!

turistik-vize-secenek AB veya AEB (Avrupa Ekonomik Bölgesi - izlanda - Linchtenstein - Norveç) üye ülkelerden birisine ait bir ( D) vizesi  veya başka bir şekilde bir ikamet müsaadesi ile belirtilen üye ülkelere ingiltere üzerinden giriş veya çıkışlarda hava limanı transit vizesi  yine istenmemektedir.!!!

turistik-vize-secenek Tüm diğer durumlarda, seyahatten önce bir transit vizenin alınması gerekmektedir. Vizeye başvuru esnasında aşağıda bulunan evraklar ibraz edilmelidir.
 
turistik-vize-secenek Transit vize için gerekli evraklar
 
turistik-vize-secenek Pasaport (Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış---Temdit süresi seyahat tarihinden itibaren  en az 6 Ay  ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

turistik-vize-secenek Vize Başvuru Formu (Elektronik ortamda  eksiksiz olarak doldurunuz, print ederek  imzalayınız ve  başvuru sırasında mutlaka yanınızda bulundurunuz!)

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim.

turistik-vize-secenek ingiltere Başkonsolosluğuna hitaben ingilizce olarak yazılmış vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek Asıl gidilecek ülkenin vizesi veya oturma izni

turistik-vize-secenek Uçak bileti veya hava yolu şirketinin rezervasyon teyidi.