Destek

Finlandiya Vize Evrakları

finlandiya bayrak

FiNLANDiYA TURiSTiK ViZE

Vize Tipi

Turistik Vize / Şirket Ortakları - Tüccar ve Sanayiciler

turistik-vize-secenek Pasaport--(Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış---Süresi  seyahatin bitiş tarihinden      itibaren en az 6 Ay  ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize  sayfasının      bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları''       sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

turistik-vize-secenek Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim. (Bkz:Biometrik Resim)

turistik-vize-secenek Şirket antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış  Finlandiya  Büyükelçiliğine  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş )

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic veya San.Odası -- son 3 ay tarihli) 7- Vergi Levhası fotokopisi  (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi 9- Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)      ve var ise Yurt dışında geçerli  Kredi kartı  extresinin fotokopisi.  

turistik-vize-secenek Nüfus kayıt örneği  (Aile toplum Kağıdı)

turistik-vize-secenek Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren ve var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar )  38. sayfa  ve       60.sayfa  (Son Kimlik sayfası)   ile birlikte  var ise  alınmış olan  tüm ‘’ Schengen—        ingiltere  ve A.B.D  vizelerinin  fotokopilerini  istemektedir!!

turistik-vize-secenek Konfirmeli otel  (Tur Programı)  ve Uçak  rezervasyonu   13- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Bkz:Seyahat sağlık sigortası)

Turistik Vize / SSK'ya Bağlı Olarak Çalışanlar (Maaşlı)

turistik-vize-secenek Pasaport--(Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış--- Süresi  seyahatin bitiş  tarihinden itibaren en az 6 Ay  ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize  sayfasının  bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

turistik-vize-secenek Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim. (Bkz:Biometrik Resim) 

turistik-vize-secenek Şirket antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış  Finlandiya  Büyükelçiliğine  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş )

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic veya San.Odası -- son 3 ay tarihli)

turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi  (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

turistik-vize-secenek SSK işe giriş bildirgesi (yolcu çalışma süresinin  1 yılı doldurmaması durumunda bir  önceki çalıştığı  işyerinden eski SSK işe  giriş bildirgesini temin etmelidir.)

turistik-vize-secenek Maaş Bordrosu (son 3 ay)

turistik-vize-secenek SSK' lı  Hizmet Dökümü 

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanı fotokopileri(güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) ve var ise Yurt dışında geçerli  Kredi kartı  extresinin fotokopisi. 

turistik-vize-secenek Nüfus kayıt örneği  (Aile toplum Kağıdı)

turistik-vize-secenek Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren ve var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar )  38. sayfa  ve  60.sayfa  (Son Kimlik sayfası)   ile birlikte  var ise  alınmış olan  tüm ‘’ Schengen— ingiltere  ve A.B.D  vizelerinin  fotokopilerini  istemektedir!!

turistik-vize-secenek Konfirmeli otel (Tur Programı) ve Uçak  rezervasyonu

turistik-vize-secenek Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Bkz:Seyahat sağlık sigortası)

Turistik Vize / Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek Sahipleri

turistik-vize-secenek Pasaport--(Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış--- Süresi  seyahatin bitiş  tarihinden itibaren en az 6 Ay  ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

turistik-vize-secenek Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim. (Bkz:Biometrik Resim) 

turistik-vize-secenek Firma antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış  Finlandiya  Büyükelçiliğine  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek Firma sahibinin  imza Beyannamesi  fotokopisi

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu meslek odasından --son 3 ay tarihli)

turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Var ise)

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanı fotokopileri (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan ve var ise Yurt dışında geçerli  Kredi kartı  extresinin fotokopisi.

turistik-vize-secenek Tapu fotokopileri-(Var ise)

turistik-vize-secenek Araç ruhsatı fotokopileri-(Var ise)

turistik-vize-secenek Nüfus kayıt örneği  (Aile toplum Kağıdı)

turistik-vize-secenek Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren  ve var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar )  38. sayfa  ve 60.sayfa  (Son Kimlik sayfası)   ile birlikte  var ise  alınmış olan  tüm ‘’ Schengen—ingiltere  ve A.B.D  vizelerinin  fotokopilerini  istemektedir!!

turistik-vize-secenek Konfirmeli otel (Tur Programı) ve Uçak  rezervasyonu

turistik-vize-secenek Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Bkz:Seyahat sağlık sigortası)

Turistik Vize / Avukatlar-Doktorlar-Eczacılar-Diş Hekimleri-Mühendisler

turistik-vize-secenek Pasaport--(Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış---Süresi  seyahatin bitiş  tarihinden itibaren en az 6 Ay  ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

turistik-vize-secenek Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim. (Bkz:Biometrik Resim) 

turistik-vize-secenek Firma antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış  

    Finlandiya Büyükelçiliğine   hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek imza Beyannamesi fotokopisi (Şirket ise imza sirküleri)                                         

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu meslek  odasından ve son 3 ay tarihli)

    AVUKATLAR-----------------------------BARO’ DAN
    DOKTORLAR----------------------------TABiPLER ODASINDAN
    ECZACILAR------------------------------ECZACILAR ODASINDAN
    DiŞ HEKiMLERi-------------------------DiŞ HEKiMLERi ODASINDAN
    MiM.VE MÜHENDiSLER--------------MiM.VE MÜH.ODASINDAN            belge  almalıdırlar.
 
turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Şirket ise)

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) ve var ise Yurt dışında geçerli  Kredi kartı  extresinin fotokopisi.

turistik-vize-secenek Tapu fotokopileri-(Var ise)

turistik-vize-secenek Araç ruhsatı fotokopileri-(Var ise)

turistik-vize-secenek Nüfus kayıt örneği  (Aile toplum Kağıdı)

turistik-vize-secenek Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren ve var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar )  38. sayfa  ve  60.sayfa  (Son Kimlik sayfası)   ile birlikte  var ise  alınmış olan  tüm ‘’ Schengen— ingiltere  ve A.B.D  vizelerinin  fotokopilerini  istemektedir!!

turistik-vize-secenek Konfirmeli otel (Tur Programı) ve Uçak  rezervasyonu

turistik-vize-secenek Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Bkz:Seyahat sağlık sigortası)

Turistik Vize / Devlet Dairesinde Çalışanlar (Resmi Kurum)

turistik-vize-secenek Pasaport--(Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış---Temdit süresi  seyahatin bitiş  tarihinden en az 6 Ay  ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize  sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları''  sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

turistik-vize-secenek Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim. (Bkz:Biometrik Resim) 

turistik-vize-secenek Finlandiya Büyükelçiliğine  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek Bağlı bulunduğu makamdan görev yazısı

turistik-vize-secenek Resmi kurum görev kimlik kartının önlü-arkalı  fotokopisi

turistik-vize-secenek Maaş bordrosu (Son 3 ay)

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanı fotokopileri(güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)  ve var ise Yurt dışında geçerli  Kredi kartı  extresinin fotokopisi.

turistik-vize-secenek Tapu fotokopileri-(Var ise)

turistik-vize-secenek Araç ruhsatı fotokopileri-(Var ise)

turistik-vize-secenek Nüfus kayıt örneği  (Aile toplum Kağıdı)

turistik-vize-secenek Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren ve var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar )  38. sayfa  ve  60.sayfa  (Son Kimlik sayfası)   ile birlikte  var ise  alınmış olan  tüm ‘’ Schengen—ingiltere  ve A.B.D  vizelerinin  fotokopilerini  istemektedir!!

turistik-vize-secenek Konfirmeli otel (Tur Programı) ve Uçak  rezervasyonu

turistik-vize-secenek Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Bkz:Seyahat sağlık sigortası)

Turistik Vize / Emekliler

turistik-vize-secenek Pasaport--(Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış---Süresi  seyahatin bitiş  tarihinden itibaren en az 6 Ay  ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize  sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

turistik-vize-secenek Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim. (Bkz:Biometrik Resim) 

turistik-vize-secenek Finlandiya Büyükelçiliğine  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek Emeklilik cüzdanının veya kartının  fotokopisi

turistik-vize-secenek Emeklilik maaşı aldığı banka kartı ve/veya banka cüzdanının fotokopisi ( Aldığı net maaş  miktarını gösteriyor olmalı.)

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)  ve var ise Yurt dışında geçerli  Kredi kartı  extresinin fotokopisi.

turistik-vize-secenek Tapu fotokopileri-(Var ise)

turistik-vize-secenek Araç ruhsatı fotokopileri-(Var ise)

turistik-vize-secenek Nüfus kayıt örneği  (Aile toplum Kağıdı)

turistik-vize-secenek Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren ve var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar )  38. sayfa  ve  60.sayfa  (Son Kimlik sayfası)   ile birlikte  var ise  alınmış olan  tüm ‘’ Schengen—ingiltere  ve A.B.D  vizelerinin  fotokopilerini  istemektedir!!

turistik-vize-secenek Konfirmeli otel (Tur Programı) ve Uçak  rezervasyonu

turistik-vize-secenek Seyahat sağlık sigortası poliçesi   (Bkz:Seyahat sağlık sigortası)

Turistik Vize / Ev Hanımları

turistik-vize-secenek Pasaport--(Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış--- Süresi  seyahatin bitiş  tarihinden  itibaren en az 6 Ay  ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!) 2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim. (Bkz:Biometrik Resim) 

turistik-vize-secenek Tüm masrafların eşi tarafından karşılanacağını belirten Finlandiya Büyükelçiliğine hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek Eşine  ait iş evrakları 

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları fotokopileri  (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) ve var ise Yurt dışında geçerli  Kredi kartı  extresinin fotokopisi.

turistik-vize-secenek Tapu fotokopileri (var ise) 8- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

turistik-vize-secenek Nüfus Kayıt Örneği ( Aile Toplum Kağıdı)

turistik-vize-secenek Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren  ve var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar )  38. sayfa ve 60.sayfa (Son Kimlik sayfası)   ile birlikte  var ise  alınmış olan  tüm ‘’ Schengen—ingiltere  ve A.B.D  vizelerinin  fotokopilerini  istemektedir!!

turistik-vize-secenek Konfirmeli otel (Tur Programı) ve Uçak  rezervasyonu

turistik-vize-secenek Seyahat sağlık sigortası poliçesi  (Bkz:Seyahat sağlık sigortası)

Turistik Vize / Öğrenciler

turistik-vize-secenek Pasaport--(Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış---Süresi  seyahatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay  ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize  sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

turistik-vize-secenek Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim. (Bkz:Biometrik Resim) 

turistik-vize-secenek Ebeveynler tarafından imzalı Finlandiya Büyükelçiliğine  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi 

turistik-vize-secenek Öğrenci Belgesi (Orjinal ve Yeni tarihli)

turistik-vize-secenek Muvafakatname ; Konsolosluk tek başına yada Anne-babadan herhangi birisi ile seyahat edecek 0-18 arası çocuklar için, Anne ve babadan noter onaylı  muvafakatname istemektedir.

turistik-vize-secenek Ebeveyn’lere ait iş evrakları

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)  ve var ise Yurt dışında geçerli  Kredi kartı  extresinin fotokopisi. 

turistik-vize-secenek Tapu fotokopileri-(Var ise) 10- Araç ruhsatı fotokopileri-(Var ise) 

turistik-vize-secenek Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren  ve var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar )  38. sayfa  ve  60.sayfa  (Son Kimlik sayfası)   ile birlikte  var ise  alınmış olan  tüm ‘’ Schengen—ingiltere  ve A.B.D  vizelerinin  fotokopilerini  istemektedir!!

turistik-vize-secenek Konfirmeli otel (Tur Programı) ve Uçak  rezervasyonu

turistik-vize-secenek Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Bkz:Seyahat sağlık sigortası)

bayrak

FiNLANDiYA TiCARi ViZE

Vize Tipi

Ticari Vize / Şirket Ortakları - Tüccar ve Sanayiciler

turistik-vize-secenek Pasaport--(Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış---Süresi  seyahatin bitiş  tarihinden itibaren en az 6 Ay  ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize  sayfasının bulunması  gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

turistik-vize-secenek Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim. (Bkz:Biometrik Resim) 

turistik-vize-secenek Davetiye. (Finlandiya’daki görüşmeye gidilecek firmadan davetiye- iş gezisiyle ilgili bilgi yazısı veya fuar  davetiyesi- fuar giriş kartı vb.)

turistik-vize-secenek Şirket antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Finlandiya  Büyükelçiliğine  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş )

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic veya San.Odası -- son 3 ay tarihli)

turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi  (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanı fotokopileri (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) ve var ise Yurt dışında geçerli  Kredi kartı  extresinin fotokopisi.

turistik-vize-secenek Nüfus kayıt örneği  (Aile toplum Kağıdı)

turistik-vize-secenek Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren ve var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar )  38. sayfa  ve 60.sayfa  (Son Kimlik sayfası)   ile birlikte  var ise  alınmış olan  tüm ‘’ Schengen—ingiltere  ve A.B.D  vizelerinin  fotokopilerini  istemektedir!!

turistik-vize-secenek Konfirmeli otel  (Tur Programı) ve Uçak  rezervasyonu

turistik-vize-secenek Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Bkz:Seyahat sağlık sigortası)

Ticari Vize / SSK'ya Bağlı Olarak Çalışanlar (Maaşlı)

turistik-vize-secenek Pasaport--(Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış---Süresi  seyahatin bitiş tarihinden itibaren  en az 6 Ay  ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları' sayfalarına  vize  basılmamaktadır !!)

turistik-vize-secenek Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim. (Bkz:Biometrik Resim)

turistik-vize-secenek Davetiye. (Finlandiya’daki görüşmeye gidilecek firmadan davetiye- iş gezisiyle ilgili bilgi  yazısı veya fuar  davetiyesi- fuar giriş kartı vb.)

turistik-vize-secenek Şirket antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Finlandiya  Büyükelçiliğine  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş )

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic veya San.Odası -- son 3 ay tarihli)

turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi  (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

turistik-vize-secenek SSK işe giriş bildirgesi (yolcu çalışma süresinin  1 yılı doldurmaması durumunda bir       önceki çalıştığı  işyerinden eski SSK işe  giriş bildirgesini temin etmelidir.)

turistik-vize-secenek Maaş Bordrosu (son 3 ay)

turistik-vize-secenek SSK' lı  Hizmet Dökümü  

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanı fotokopileri (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) ve var ise Yurt dışında geçerli  Kredi kartı  extresinin fotokopisi.

turistik-vize-secenek Nüfus kayıt örneği  (Aile toplum Kağıdı)

turistik-vize-secenek Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren ve var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar )  38. sayfa  ve 60.sayfa  (Son Kimlik sayfası)   ile birlikte  var ise  alınmış olan  tüm ‘’ Schengen—ingiltere  ve A.B.D  vizelerinin  fotokopilerini  istemektedir!!

turistik-vize-secenek Konfirmeli otel  (Tur Programı) ve Uçak  rezervasyonu

turistik-vize-secenek Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Bkz:Seyahat sağlık sigortası)

bayrak

FiNLANDiYA TIRANSiT ViZE

Vize Tipi

Transit Vize

----------Transit vize için gerekli evraklar-------------


turistik-vize-secenek Pasaport--(Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış---Temdit süresi  seyahatin bitiş   tarihinden en az 6 Ay  ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları''  sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

turistik-vize-secenek Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim. (Bkz:Biometrik Resim)

turistik-vize-secenek Gideceği ülkenin vizesi veya oturma izni ve son gidilecek ülkeye ait uçak Bileti 

turistik-vize-secenek iş evraklarınız ve şahsi evraklarınız.

turistik-vize-secenek Nüfus Kayıt Örneği (Aile Toplum Kağıdı)

turistik-vize-secenek Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren ve var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar )  38. sayfa  ve 60.sayfa  (Son Kimlik sayfası)   ile birlikte  var ise  alınmış olan  tüm ‘’ Schengen—ingiltere  ve A.B.D  vizelerinin  fotokopilerini  istemektedir!!

turistik-vize-secenekSeyahat sağlık sigortası poliçesi (Bkz:Seyahat sağlık sigortası)