Destek

Danimarka Vize Evrakları

danimarka bayragi

DANiMARKA TURiSTiK ViZE

Vize Tipi

Turistik Vize / Şirket Ortakları - Tüccar ve Sanayiciler

turistik-vize-secenek Pasaport (Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış, Temdit süresi  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

turistik-vize-secenek Vize Talep Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)  

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet normal vesikalık  resim.

turistik-vize-secenek Şirket antetli kağıdına - gidiş amacını belirten kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış      Danimarka   Başkonsolosluğuna hitaben  Orjinal vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek Şirketin imza Sirküleri Aslı ve fotokopisi (Süresi geçmemiş)

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi Aslı ve fotokopisi (Tic veya San.Odası - son 3 ay tarihli)

turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret Sicil Gazetesi Aslı ve fotokopisi   

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları Aslı ve fotokopileri (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

turistik-vize-secenek Nüfüs dairesinden alınmış Orjinal ve yeni tarihli Nüfus Kayıt Örneği 

turistik-vize-secenek Evli olanlardan Evlenme cüzdanı Aslı ve fotokopisi  

turistik-vize-secenek Başvuru sahibinin  Tahsil durumunu ve dil eğitimini gösteren belgeler. (Diploma vb.)

turistik-vize-secenek Konfirmeli Otel ve Uçak rezervasyonu yada  Tur programı  yada Cruise şirketinden  korfirme yazısı

turistik-vize-secenek Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Bkz:Seyahat sağlık sigortası)

turistik-vize-secenek Pasaportunuzun ilk  4 ve temdit yapılan  sayfası ile  daha önceden alınmış  schengen vizelerinin  fotokopileri ve 60. sayfa  yani  Kimlik sayfasının  fotokopilerini  istenmektedir!!

Turistik Vize / SSK'ya Bağlı Olarak Çalışanlar (Maaşlı)

turistik-vize-secenek Pasaport (Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış, Temdit süresi  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

turistik-vize-secenekVize Talep Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz  2 adet normal vesikalık  resim.  

turistik-vize-secenek Şirket antetli kağıdına - gidiş amacını belirten kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış      Danimarka   Başkonsolosluğuna hitaben  Orjinal vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek Şirketin imza Sirküleri Aslı ve fotokopisi (Süresi geçmemiş)

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi Aslı ve fotokopisi (Tic veya San.Odası - son 3 ay tarihli)

turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret Sicil Gazetesi Aslı ve fotokopisi 

turistik-vize-secenek SSK işe giriş bildirgesi (yolcu çalışma süresinin  1 yılı doldurmaması durumunda bir önceki çalıştığı  işyerinden SSK işe  giriş bildirgesini temin etmelidir.)

turistik-vize-secenek Maaş Bordrosu (son 3 ay)

turistik-vize-secenek SSK'lı Hizmet Dökümü 

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları Aslı ve fotokopileri (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

turistik-vize-secenek Nüfüs dairesinden alınmış Orjinal ve yeni tarihli Nüfus Kayıt Örneği 

turistik-vize-secenek Evli olanlardan Evlenme cüzdanı Aslı ve fotokopisi 

turistik-vize-secenek Konfirmeli Otel ve Uçak rezervasyonu yada  Tur programı  yada Cruise şirketinden  korfirme yazısı   

turistik-vize-secenek Seyahat sağlık sigortası poliçesi

turistik-vize-secenek Pasaportunuzun ilk  4 ve temdit yapılan  sayfası ile  daha önceden alınmış  schengen vizelerinin  fotokopileri ve 60. sayfa  yani  Kimlik sayfasının  fotokopilerini  istenmektedir!!

Turistik Vize / Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek Sahipleri

turistik-vize-secenek Pasaport (Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış, Temdit süresi  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

turistik-vize-secenek Vize Talep Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır) 

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz  2 adet normal vesikalık  resim.  

turistik-vize-secenek Firma antetli kağıdına - gidiş amacını belirten kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış      Danimarka   Başkonsolosluğuna hitaben  Orjinal vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek imza Beyannamesi (Süresi  geçmemiş) Aslı ve fotokopisi

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi  Aslı ve fotokopisi (Bağlı bulunduğu odadan - son 3 ay tarihli) 

turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi  (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret sicil Gazetesi Aslı ve fotokopisi (Var ise)   

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları Aslı ve fotokopileri (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

turistik-vize-secenek Nüfüs dairesinden alınmış Orjinal ve yeni tarihli Nüfus Kayıt Örneği 

turistik-vize-secenek Evli olanlardan Evlenme cüzdanı Aslı ve fotokopisi 

turistik-vize-secenek Konfirmeli Otel ve Uçak rezervasyonu yada  Tur programı  yada Cruise şirketinden  korfirme yazısı   

turistik-vize-secenek Seyahat sağlık sigortası poliçesi

turistik-vize-secenek Pasaportunuzun ilk  4 ve temdit yapılan  sayfası ile  daha önceden alınmış  schengen vizelerinin  fotokopileri ve 60. sayfa  yani  Kimlik sayfasının  fotokopilerini  istenmektedir!!

Turistik Vize / Avukatlar-Doktorlar-Eczacılar-Diş Hekimleri-Mühendisler

turistik-vize-secenek Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış, Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6  Ay ve  Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar  boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir. Pasaportun  ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları''  sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

turistik-vize-secenek Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır) 

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz  2 adet normal vesikalık resim.

turistik-vize-secenek Firma antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış seyehat  amacını belirten  Danimarka  Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek imza Beyannamesi Aslı ve fotokopisi (Şirket ise imza sirküleri)

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi  Aslı ve Fotokopisi (Bağlı bulunduğu odadan ve son 3 ay tarihli)                       
     AVUKATLAR - BARO’DAN
     DOKTORLAR - TABiPLER ODASINDAN
     ECZACILAR - ECZACILAR ODASINDAN
     DiŞ HEKiMLERi - DiŞ HEKiMLERi ODASINDAN
     MiM.VE MÜHENDiSLER - MiM.VE MÜH.ODASINDAN      belge almalıdırlar.!!

turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret sicil Gazetesi Aslı ve fotokopisi (Şirket ise)

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları Aslı ve fotokopileri (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

turistik-vize-secenek Nüfüs dairesinden alınmış Orjinal ve yeni tarihli Nüfus Kayıt Örneği 

turistik-vize-secenek Evli olanlardan Evlenme cüzdanı  Aslı ve fotokopisi 

turistik-vize-secenek Konfirmeli Otel ve Uçak rezervasyonu yada Tur programı yada Cruise şirketinden korfirme yazısı   

turistik-vize-secenek Seyahat sağlık sigortası poliçesi

turistik-vize-secenek Pasaportunuzun ilk  4 ve temdit yapılan  sayfası ile  daha önceden alınmış  schengen vizelerinin  fotokopileri ve 60. sayfa  yani  Kimlik sayfasının  fotokopilerini  istenmektedir

Turistik Vize / Devlet Dairesinde Çalışanlar (Resmi Kurum)

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz   2 adet vesikalık resim. 

turistik-vize-secenek Danimarka Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış dilekçe

turistik-vize-secenek Bağlı bulunduğu makamdan görev yazısı

turistik-vize-secenek Resmi kurum görev kimlik kartının önlü-arkalı fotokopisi

turistik-vize-secenek Maaş bordrosu(Son 3 ay)

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları fotokopileri(güncel tarihli-hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

turistik-vize-secenek Tapu fotokopileri-(Var ise)

turistik-vize-secenek Araç ruhsatı fotokopileri-(Var ise)

turistik-vize-secenek Seyahat sağlık sigortası poliçesi

Turistik Vize / Emekliler

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz   2 adet vesikalık resim. 

turistik-vize-secenek Danimarka Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış dilekçe

turistik-vize-secenek Emeklilik cüzdanının veya kartının fotokopisi

turistik-vize-secenek Emeklilik maaşı aldığı banka kartı ve/veya banka cüzdanının fotokopisi (Aldığı
net maaş miktarını gösteriyor olmalı.)

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları fotokopileri(güncel tarihli-hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

turistik-vize-secenek Tapu fotokopileri(Var ise)

turistik-vize-secenek Araç ruhsatı fotokopileri(Var ise)

turistik-vize-secenek Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Bkz:Seyahat sağlık sigortası)

Turistik Vize / Ev Hanımları

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz  2 adet vesikalık resim. 

turistik-vize-secenek Tüm masrafların eşi tarafından karşılanacağını belirten Danimarka Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış dilekçe

turistik-vize-secenek Eşine ait iş evrakları ve şahsi evraklar (banka cüzdanı-tapu-araç ruhsatı vs)

turistik-vize-secenek Evlenme Cüzdanı fotokopisi veya Nüfus kayıt örneği

turistik-vize-secenek Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Bkz:Seyahat sağlık sigortası)

afganistan

DANiMARKA TiCARi ViZE

Vize Tipi

Turistik Vize / Şirket Ortakları - Tüccar ve Sanayiciler

turistik-vize-secenek Pasaport (Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış, Temdit süresi  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

turistik-vize-secenek Vize Talep Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet biometrik resim. Yolcular ayrıca konsolosluğa biometrik resim çekilmek üzere gelmek zorundadırlar. 

turistik-vize-secenek Davetiye (Danimarka’daki görüşmeye gidilecek firmadan ingilizce yada Danimarkaca yazılmış davetiye)    Davetiyenin içeriğinde Danimarka'daki firmanın  Adresi- telefon numarası vb bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. Ayrıca Başvuru  sahibinin Danimarka da  kaçgün kalacağı   ve ne sıklıkla gitmesi gerektiği- ziyaretin sebebinin belirtilmesi gerekmektedir. 

turistik-vize-secenek Şirket antetli kağıdına - gidiş amacını belirten kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış      Danimarka   Başkonsolosluğuna hitaben  Orjinal vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek Şirketin imza Sirküleri Aslı ve fotokopisi (Süresi geçmemiş)

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi Aslı ve fotokopisi (Tic veya San.Odası - son 3 ay tarihli)

turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret Sicil Gazetesi Aslı ve fotokopisi

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları Aslı ve fotokopileri (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

turistik-vize-secenek Nüfüs dairesinden alınmış Orjinal ve yeni tarihli Nüfus Kayıt Örneği 

turistik-vize-secenek Evli olanlardan Evlenme cüzdanı Aslı ve fotokopisi  

turistik-vize-secenek Başvuru sahibinin  Tahsil durumunu ve dil eğitimini gösteren belgeler. (Diploma vb.)

turistik-vize-secenek Konfirmeli Otel ve Uçak rezervasyonu

turistik-vize-secenek Seyahat sağlık sigortası poliçesi

turistik-vize-secenek Pasaportunuzun ilk  4 ve temdit yapılan  sayfası ile  daha önceden alınmış  schengen vizelerinin  fotokopileri ve 60. sayfa  yani  Kimlik sayfasının  fotokopilerini  istenmektedir!!

Ticari Vize / SSK'ya Bağlı Olarak Çalışanlar (Maaşlı)

turistik-vize-secenek Pasaport (Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış, Temdit süresi  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

turistik-vize-secenek Vize Talep Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır) 

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet normal vesikalık resim.  

turistik-vize-secenek Davetiye (Danimarka’daki görüşmeye gidilecek firmadan ingilizce yada Danimarkaca yazılmış davetiye)    Davetiyenin içeriğinde Danimarka'daki firmanın  Adresi- telefon numarası vb bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. Ayrıca Başvuru  sahibinin Danimarka da  kaçgün kalacağı   ve ne sıklıkla gitmesi gerektiği- ziyaretin sebebinin belirtilmesi gerekmektedir. 

turistik-vize-secenek Şirket antetli kağıdına - gidiş amacını belirten kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Danimarka   Başkonsolosluğuna hitaben  Orjinal vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek Şirketin imza Sirküleri Aslı ve fotokopisi (Süresi geçmemiş)

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi Aslı ve fotokopisi (Tic veya San.Odası - son 3 ay tarihli)

turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret Sicil Gazetesi Aslı ve fotokopisi 

turistik-vize-secenek SSK işe giriş bildirgesi (yolcu çalışma süresinin  1 yılı doldurmaması durumunda bir önceki çalıştığı  işyerinden SSK işe  giriş bildirgesini temin etmelidir.)

turistik-vize-secenek Maaş Bordrosu (son 3 ay)

turistik-vize-secenek SSK'lı Hizmet Dökümü 

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları Aslı ve fotokopileri (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

turistik-vize-secenek Nüfüs dairesinden alınmış Orjinal ve yeni tarihli Nüfus Kayıt Örneği 

turistik-vize-secenek Evli olanlardan Evlenme cüzdanı Aslı ve fotokopisi  

turistik-vize-secenek Başvuru sahibinin  Tahsil durumunu ve dil eğitimini gösteren belgeler. (Diploma vb.)

turistik-vize-secenek Konfirmeli Otel ve Uçak rezervasyonu

turistik-vize-secenek Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Bkz:Seyahat sağlık sigortası)

turistik-vize-secenek Pasaportunuzun ilk  4 ve temdit yapılan  sayfası ile  daha önceden alınmış  schengen vizelerinin  fotokopileri ve 60. sayfa  yani  Kimlik sayfasının  fotokopilerini  istenmektedir!!


afganistan

DANiMARKA ÖĞRENCi ViZESi

Vize Tipi

Öğrenci Vize


turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim. 

turistik-vize-secenekEbeveynler tarafından imzalı Danimarka Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış dilekçe

turistik-vize-secenek Öğrenci Belgesi (Yeni tarihli)

turistik-vize-secenek Ebeveyn’lere ait iş evrakları ve şahsi evraklar (banka cüzdanı-tapu-ruhsat vs)

turistik-vize-secenek Muvafakatname ; Konsolosluk tek başına seyahat edecek 0-17 arası çocuklar için, Anne ve babadan noter onaylı muvafakatname istemektedir.

turistik-vize-secenek Seyahat sağlık sigortası poliçesi