Destek

Belçika Vize Evrakları

afganistan

BELÇiKA TiCARi ViZE

Vize Tipi

Ticari Vize / Şirket Ortakları - Tüccar ve Sanayiciler

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim. 

turistik-vize-secenek Davetiye.(Belçika’daki görüşmeye gidilecek şirketten davetiye(e-mail olarak kabul edilmez)- iş gezisiyle ilgili bilgi yazısı veya fuar davetiyesi-fuar giriş kartı vb..)

turistik-vize-secenek Şirket Antetli kağıdına kaşeli ve firma yetkilisi tarafından  imzalanmış Fransızca-ingilizce yada Flamanca olarak Belçika Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış dilekçe  

turistik-vize-secenek Şirketin imza Sirküleri fotokopisi

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic veya San.Odası -- son 3 ay tarihli.)

turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi  (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

turistik-vize-secenek Uçak ve konfirmeli otel rezervasyonu

turistik-vize-secenek Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Bkz:Seyahat sağlık sigortası)

Ticari Vize / SSK'ya Bağlı Olarak Çalışanlar (Maaşlı)

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim. 

turistik-vize-secenek Davetiye.(Belçika’daki görüşmeye gidilecek şirketten davetiye(e-mail olarak kabul edilmez)- iş gezisiyle ilgili bilgi yazısı veya fuar davetiyesi-fuar giriş kartı vb..)

turistik-vize-secenek Şirket Antetli kağıdına kaşeli ve firma yetkilisi tarafından  imzalanmış Fransızca-ingilizce yada Flamanca olarak Belçika Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış dilekçe  

turistik-vize-secenekŞirketin imza Sirküleri fotokopisi

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic veya San.Odası -- son 3 ay tarihli.)

turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi   (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

turistik-vize-secenek SSK işe giriş bildirgesi (yolcunun çalışma süresinin 1 yılı doldurmaması durumunda önceki işyerinden SSK işe giriş bildirgesini temin etmelidir.

turistik-vize-secenek Maaş Bordrosu (son 3 ay)

turistik-vize-secenek SSK Aylık Prim Bordrosu (Son 4 aylık—SSK’nın  internet sitesinden alınabilir)

turistik-vize-secenekUçak ve konfirmeli otel rezervasyonu

turistik-vize-secenek Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Bkz:Seyahat sağlık sigortası)

afganistan

BELÇiKA AiLE ZiYARETi ViZESi

Aile Ziyareti/ Şirket Ortakları - Tüccar ve Sanayiciler

---------------Davet eden (Garantör) kişinin göndereceği evraklar-----------
 
----Orijinal Davetiye (Belçika Belediyesinden onaylı ve geçerlilik süresi onay tarihinden itibaren en fazla 3 ay süreli olmalıdır)
---- Oturum kartı veya Belçika vatandaşı ise kimlik fotokopisi
---- Nüfus Dairesinden alınmış Nüfus kayıt örneği
---- Son 3 ay maaş bordrosu 

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim. 

turistik-vize-secenek Şirket Antetli kağıdına kaşeli ve firma yetkilisi tarafından  imzalanmış Fransızca-ingilizce yada Flamanca olarak Belçika Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış dilekçe 

turistik-vize-secenek Şirketin imza Sirküleri fotokopisi

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic veya San.Odası -- son 3 ay tarihli.)

turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli-hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

turistik-vize-secenek Tapu fotokopileri(Var ise)

turistik-vize-secenek Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

turistik-vize-secenekSeyahat sağlık sigortası poliçesi (Bkz:Seyahat sağlık sigortası)

Aile Ziyareti / SSK'ya Bağlı Olarak Çalışanlar (Maaşlı)

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim. 

turistik-vize-secenek Şirket Antetli kağıdına kaşeli ve firma yetkilisi tarafından  imzalanmış Fransızca-ingilizce yada Flamanca olarak Belçika Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış dilekçe

turistik-vize-secenek Şirketin imza Sirküleri fotokopisi

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic veya San.Odası -- son 3 ay tarihli)

turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi   (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

turistik-vize-secenek SSK işe giriş bildirgesi (yolcunun çalışma süresinin  1 yılı doldurmaması durumunda önceki işyerinden SSK işe giriş bildirgesini temin etmelidir.

Aile Ziyareti / Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek Sahipleri

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim. 

turistik-vize-secenek Firma Antetli kağıdına kaşeli ve firma yetkilisi tarafından  imzalanmış Fransızca-ingilizce yada Flamanca olarak Belçika Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış dilekçe  

turistik-vize-secenek imza Beyannamesi fotokopisi

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu odadan ve son 3 ay tarihli)

turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi  (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Var ise)

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

turistik-vize-secenek Tapu fotokopileri(Var ise)

turistik-vize-secenek Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

turistik-vize-secenek Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Bkz:Seyahat sağlık sigortası)

Aile Ziyareti / Avukatlar-Doktorlar-Eczacılar-Diş Hekimleri-Mühendisler

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz2 adet vesikalık resim.

turistik-vize-secenek Antetli kağıda kaşeli ve imzalı Belçika Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış dilekçe

turistik-vize-secenek imza Beyannamesi fotokopisi (Şirket ise imza sirküleri)                                         

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu odadan ve son 3 ay tarihli)
AVUKATLAR-----------------------------BARO’ DAN
DOKTORLAR-----------------------------TABiPLER ODASINDAN
ECZACILAR-------------------------------ECZACILAR ODASINDAN
DiŞ HEKiMLERi-------------------------DiŞ HEKiMLERi ODASINDAN
MiM.VE MÜHENDiSLER----------------MiM.VE MÜH.ODASINDAN belge almalıdırlar.

turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Şirket ise)

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları fotokopileri(güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

turistik-vize-secenek Tapu fotokopileri-(Var ise)

turistik-vize-secenek Araç ruhsatı fotokopileri-(Var ise)

turistik-vize-secenek Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Bkz:Seyahat sağlık sigortası)

Aile Ziyareti / Devlet Dairesinde Çalışanlar (Resmi Kurum)

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim. 

turistik-vize-secenek Belçika Başkonsolosluğuna hitaben Fransızca-ingilizce yada Flamanca olarak yazılmış dilekçe

turistik-vize-secenek Bağlı bulunduğu makamdan görev yazısı

turistik-vize-secenek Resmi kurum görev kimlik kartı önlü-arkalı fotokopisi

turistik-vize-secenek Maaş bordrosu(Son 3 ay)

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları fotokopileri(güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

turistik-vize-secenek Tapu fotokopileri(Var ise)

turistik-vize-secenek Araç ruhsatı fotokopileri(Var ise)

turistik-vize-secenek Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Bkz:Seyahat sağlık sigortası)

Aile Ziyareti / Emekliler

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz   2 adet vesikalık resim. 

turistik-vize-secenek Belçika Başkonsolosluğuna hitaben Fransızca-ingilizce yada Flamanca olarak yazılmış dilekçe

turistik-vize-secenek Emeklilik cüzdanı fotokopisi

turistik-vize-secenek Emeklilik maaşı aldığı banka kartı yada banka cüzdanının fotokopisi

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli-hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

turistik-vize-secenek Tapu fotokopileri(Var ise)

turistik-vize-secenek Araç ruhsatı fotokopileri(Var ise)

turistik-vize-secenek Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Bkz:Seyahat sağlık sigortası)

Aile Ziyareti / Ev Hanımları

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz   2 adet vesikalık resim. 

turistik-vize-secenek Tüm masrafların eşi tarafından karşılanacağını belirten Fransızca-ingilizce yada Flamanca olarak Belçika Başkonsolosluğuna  hitaben yazılmış dilekçe

turistik-vize-secenek Eşine ait iş evrakları ve şahsi evraklar (banka cüzdanı-tapu-ruhsat vs)

turistik-vize-secenek Evli ise Evlenme cüzdanı fotokopisi yada nüfus kayıt örneği

turistik-vize-secenek Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Bkz:Seyahat sağlık sigortası)

 

afganistan

BELÇiKA ÖĞRENCi ViZESi

Öğrenci Vizesi

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim. 

turistik-vize-secenek Ebeveynler tarafından imzalı Fransızca-ingilizce yada Flamanca olarak Belçika Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış dilekçe 

turistik-vize-secenek Öğrenci Belgesi (Yeni tarihli)

turistik-vize-secenek Ebeveyn’lere ait iş evrakları ve şahsi evraklar (banka cüzdanı-tapu-ruhsat vs)

turistik-vize-secenek Muvafakatname ; Konsolosluk yalnız seyahat edecek 0-17 arası çocuklar için, Anne ve babadan noter onaylı muvafakatname istemektedir.

turistik-vize-secenek Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Bkz:Seyahat sağlık sigortası)

 

Belçika Vizesi, Belçika Vize Evrakları, Belçika Vize Formu, Belçika Konsolosluğu