Destek

Avusturya Vize Evrakları

afganistan

AVUSTURYA TURiSTiK ViZE

Vize Tipi

Turistik Vize / Şirket Ortakları - Tüccar ve Sanayiciler

AVUSTRALYA BÜYÜKELÇiLiĞi iSTENiLEN TÜM EVRAKLARIN ORJiNALiNi VEYA NOTER ONAYLI NÜSHALARINI GÖRMEK iSTEMEKTEDiR!!!!

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz   2 adet vesikalık resim. 

turistik-vize-secenek Şirket antetli kağıdına -kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Avustralya Büyükelçiliğine hitaben yazılmış dilekçe

turistik-vize-secenek Şirketin imza Sirküleri fotokopisi

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi fotokopisi ( Tic veya San.Odası –orijinal ve son 3 ay tarihli)

turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları (güncel tarihli –hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

turistik-vize-secenek Tapu fotokopileri (var ise)

turistik-vize-secenek Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

turistik-vize-secenek Konfirmeli otel rezervasyonu

Turistik Vize / SSK'ya Bağlı Olarak Çalışanlar (Maaşlı)

AVUSTRALYA BÜYÜKELÇiLiĞi iSTENiLEN TÜM EVRAKLARIN ORJiNALiNi VEYA NOTER ONAYLI NÜSHALARINI GÖRMEK iSTEMEKTEDiR!!!!

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz   2 adet vesikalık resim. 

turistik-vize-secenek Şirket antetli kağıdına -kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Avustralya Büyükelçiliğine hitaben yazılmış dilekçe

turistik-vize-secenek Şirketin imza Sirküleri fotokopisi

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi fotokopisi ( Tic veya San.Odası –orijinal ve  son 3 ay tarihli)

turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

turistik-vize-secenek SSK işe giriş bildirgesi (yolcunun çalışma süresinin 1 yılı doldurmaması durumunda önceki işyerinden SSK işe giriş bildirgesini temin etmelidir.

turistik-vize-secenek Maaş Bordrosu (son 3 ay)

turistik-vize-secenek SSK Aylık Prim Bordrosu (Son 4 aylık—SSK'nın internet sitesinden alınabilir)

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları  (güncel tarihli –hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

turistik-vize-secenek Tapu fotokopileri (Var ise)

turistik-vize-secenek Araç ruhsatı fotokopileri(Var ise)

turistik-vize-secenek Konfirmeli otel rezervasyonu

Turistik Vize / Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek Sahipleri

AVUSTRALYA BÜYÜKELÇiLiĞi iSTENiLEN TÜM EVRAKLARIN ORJiNALiNi VEYA NOTER ONAYLI NÜSHALARINI GÖRMEK iSTEMEKTEDiR!!!!

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz   2 adet vesikalık resim. 

turistik-vize-secenek Firma Antetli kağıdına kaşeli ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış Avustralya Büyükelçiliğine hitaben yazılmış dilekçe

turistik-vize-secenek imza Beyannamesi fotokopisi

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu odadan- orijinal ve  son 3 ay tarihli)

turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Var ise)

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları (güncel tarihli –hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

turistik-vize-secenek Tapu fotokopileri (Var ise)

turistik-vize-secenek Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

turistik-vize-secenek Konfirmeli otel rezervasyonu

Turistik Vize / Avukatlar-Doktorlar-Eczacılar-Diş Hekimleri-Mühendisler

AVUSTRALYA BÜYÜKELÇiLiĞi iSTENiLEN TÜM EVRAKLARIN ORJiNALiNi VEYA NOTER ONAYLI NÜSHALARINI GÖRMEK iSTEMEKTEDiR!!!!

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz   2 adet vesikalık resim. 

turistik-vize-secenek Antetli kağıda kaşeli ve imzalı Avustralya  Büyükelçiliğine hitaben yazılmış dilekçe

turistik-vize-secenek imza Beyannamesi fotokopisi  (Şirket ise imza sirküleri)                                        

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu odadan orijinal ve son 3 ay tarihli)
AVUKATLAR-----------------------------BARO’DAN
DOKTORLAR-----------------------------TABiPLER ODASINDAN
ECZACILAR-------------------------------ECZACILAR ODASINDAN
DiŞ HEKiMLERi------------------------DiŞ HEKiMLERi ODASINDAN
MiM.VE MÜHENDiSLER---------------MiM.VE MÜH.ODASINDAN belge almalıdırlar!!.

turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Şirket ise)

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları  (güncel tarihli –hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

turistik-vize-secenek Tapu fotokopileri (Var ise)

turistik-vize-secenek Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise) 

turistik-vize-secenek Konfirmeli otel rezervasyonu

Turistik Vize / Devlet Dairesinde Çalışanlar (Resmi Kurum)

AVUSTRALYA BÜYÜKELÇiLiĞi iSTENiLEN TÜM EVRAKLARIN ORJiNALiNi VEYA NOTER ONAYLI NÜSHALARINI GÖRMEK iSTEMEKTEDiR!!!!

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz   2 adet vesikalık resim. 

turistik-vize-secenek Avustralya Büyükelçiliğine hitaben yazılmış dilekçe

turistik-vize-secenek Bağlı bulunduğu makamdan görev yazısı

turistik-vize-secenek Resmi kurum görev kimlik kartının önlü-arkalı fotokopisi

turistik-vize-secenek Maaş bordrosu(Son 3 ay)

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları  (güncel tarihli –hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

turistik-vize-secenek Tapu fotokopileri (Var ise)

turistik-vize-secenek Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

turistik-vize-secenek Konfirmeli otel rezervasyonu

Turistik Vize / Emekliler

AVUSTRALYA BÜYÜKELÇiLiĞi iSTENiLEN TÜM EVRAKLARIN ORJiNALiNi VEYA NOTER ONAYLI NÜSHALARINI GÖRMEK iSTEMEKTEDiR!!!!

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz   2 adet vesikalık resim. 

turistik-vize-secenek Avustralya Büyükelçiliğine hitaben yazılmış dilekçe

turistik-vize-secenek Emeklilik cüzdanının veya kartının fotokopisi

turistik-vize-secenek Emeklilik maaşı aldığı banka kartı ve/veya banka cüzdanının fotokopisi (Aldığı net maaş miktarını gösteriyor olmalı.)

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları (güncel tarihli –hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

turistik-vize-secenek Tapu fotokopileri (Var ise)

turistik-vize-secenek Araç ruhsatı fotokopileri(Var ise)

turistik-vize-secenek Konfirmeli otel rezervasyonu

Turistik Vize / Ev Hanımları

AVUSTRALYA BÜYÜKELÇiLiĞi iSTENiLEN TÜM EVRAKLARIN ORJiNALiNi VEYA NOTER ONAYLI NÜSHALARINI GÖRMEK iSTEMEKTEDiR!!!!

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz   2 adet vesikalık resim. 

turistik-vize-secenek Tüm masrafların eşi tarafından karşılanacağını belirten Avustralya Büyükelçiliğine hitaben yazılmış dilekçe

turistik-vize-secenek Eşine ait iş evrakları ve şahsi evraklar (banka cüzdanı-tapu-araç ruhsatı vs)

turistik-vize-secenek Evlenme Cüzdanı fotokopisi veya Nüfus Kayıt Örneği

turistik-vize-secenek Konfirmeli otel rezervasyonu

afganistan

AVUSTURYA TiCARi ViZE

Ticari Vize / Şirket Ortakları - Tüccar ve Sanayiciler

turistik-vize-secenek Pasaport - (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6  Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir. Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!) 2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır. ---18 Yaş altı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber  imza atmak zorundadırlar) 

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim

turistik-vize-secenek Davetiye (Ekteki davetiye formu Avusturya’daki şirkete faxlanması ve oradaki şirket tarafından kaşelenip - imzalandıktan sonra geri faxlanan davetiyenin konsolosluğa ibrazı gerekmektedir)

turistik-vize-secenek Şirket antetli kağıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış seyahat  amacını - şirketteki görev süresini ve aylık gelirini belirten Avusturya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş) 7- Faaliyet Belgesi  Fotokopisi  (Tic. veya San.Odası - son 3 ay tarihli)

turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

Ticari Vize / SSK'ya Bağlı olarak Çalışanlar (Maaşlı)

turistik-vize-secenek Pasaport - (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6  Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir. Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!) 2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim (Bkz:Biometrik Resim)

turistik-vize-secenek Davetiye (Ekteki davetiye formu Avusturya’daki şirkete faxlanması ve oradaki şirket tarafından kaşelenip - imzalandıktan sonra geri faxlanan davetiyenin konsolosluğa ibrazı gerekmektedir) (Bkz. Davetiye Formu)

turistik-vize-secenek Şirket antetli kağıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış seyahat  amacını - şirketteki görev süresini ve aylık gelirini belirten Avusturya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş) 7- Faaliyet Belgesi Fotokopisi (Tic. veya  San.Odası - son 3 ay tarihli)

turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

turistik-vize-secenek SSK işe giriş bildirgesi (yolcu çalışma süresinin  1 yılı doldurmaması durumunda bir önceki çalıştığı  işyerinden SSK işe giriş bildirgesini temin etmelidir) 11- Maaş Bordrosu (Son 3 ay)

turistik-vize-secenek SSK'lı Hizmet Dökümü 

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) 

turistik-vize-secenek Nüfus dairesinden alınmış Aile Toplum kağıdı

turistik-vize-secenek Protokol Yazısı (Pasaportunu yeni çıkaran yolcular bağlı bulundukları Pasaport Şube Müdürlüğünden çıkararak başvuruda ibraz etmelidirler)

turistik-vize-secenek Turist Karnesi (Carnet Turist) (Konsolosluk gerekli gördüğü durumlarda istemektedir)                              17- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu

turistik-vize-secenek Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Bkz: Seyahat sağlık sigortası)

turistik-vize-secenek Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren ve var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve 60. sayfa (Son Kimlik sayfası) ile birlikte var ise  alınmış olan tüm "Schengen - ingiltere ve isviçre vizelerinin fotokopilerini istemektedir!!

 

afganistan

AVUSTURYA ÖĞRENCi ViZESi

Öğrenci Vizesi

 
turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim. 

turistik-vize-secenek Ebeveynler tarafından imzalı Avusturya Başkonsolosluğuna hitaben Almanca veya ingilizce olarak yazılmış dilekçe

turistik-vize-secenek Öğrenci Belgesi (yeni tarihli)

turistik-vize-secenek Ebeveyn’lere ait iş evrakları ve şahsi evraklar (banka cüzdanı ile yurt dışında geçerli kredi kartı extresi -tapu-ruhsat vs)

turistik-vize-secenek Muvafakatname; Konsolosluk yalnız seyahat edecek 0-17 arası çocuklar için, Anne ve babadan noter onaylı muvafakatname istemektedir.

turistik-vize-secenek Otel ve uçak rezervasyonu

turistik-vize-secenek Seyahat sağlık sigortası poliçesi

turistik-vize-secenek Protokol yazısı (Pasaportunda hiç vize bulunmayan yolcular Pasaport Şube Md. almalıdır)

afganistan

AVUSTURYA TRANSiT ViZE

Transit Vize

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arkası beyaz fonlu 2 adet vesikalık fotoğrafınız.

turistik-vize-secenek iş evraklarınız ve şahsi evraklarınız (Banka cüzdanı, tapu, araç ruhsatı fotokopileri)

turistik-vize-secenek Gideceği ülkenin vizesi veya oturma izni

turistik-vize-secenekUçak bileti

turistik-vize-secenek Araç ile gidilecekse, aracın triptik evrakları ve ruhsat fotokopileri.

turistik-vize-secenek Seyahat sağlık sigortası poliçesi

 

Avsturya Vizesi, Avusturya Vize Evrakları, Avusturya Vize Formu, Avusturya Konsolosluğu