Destek

Amerika Vize Evrakları

amerika bayrak

AMERiKA TURiSTiK ViZE

Vize Tipi

Turistik Vize / Şirket Ortakları - Tüccar ve Sanayiciler

turistik-vize-secenek Pasaport (Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış, Temdit süresi  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

Turistik Vize / Şirket Ortakları - Tüccar ve Sanayiciler

turistik-vize-secenek Pasaport - (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi en az 1 yıl ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize basılmamaktadır!! )

turistik-vize-secenek Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)


turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim (Bkz: Fotoğraf özellikleri)  

turistik-vize-secenek Şirket antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış A.B.D  Başkonsolosluğuna  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş)

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic. veya San. Odası - son 3 ay tarihli)

turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları fotokopisi (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

turistik-vize-secenek Tapu fotokopisi (Var ise)

turistik-vize-secenek Araç Ruhsatı Fotokopisi (Var ise)

turistik-vize-secenek Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi yada Nüfus kayıt örneği  istenmektedir. 13-  Konfirmeli otel ve Uçak  rezervasyonu

turistik-vize-secenek Vize ücretinin yatırıldığı Banka dekontu (TEB-Türk Ekonomi Bankası- 140 $)

Turistik Vize / SSK'ya Bağlı Olarak Çalışanlar (Maaşlı)

 
turistik-vize-secenek Pasaport - (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi en az 1 yıl ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

turistik-vize-secenek Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim (Bkz: Fotoğraf özellikleri)  

turistik-vize-secenek Şirket antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış A.B.D  Başkonsolosluğuna  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş)

turistik-vize-secenek  Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic. veya San. Odası - son 3 ay tarihli)

turistik-vize-secenek  Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

turistik-vize-secenek SSK işe giriş bildirgesi (yolcunun yeni işyerindeki çalışma süresinin 1 yılı  doldurmaması durumunda önceki işyerinden SSK işe giriş bildirgesini temin etmelidir) 10-  Maaş Bordrosu (Son 3 ay)

turistik-vize-secenek SSK' lı  Hizmet Dökümü 

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdan  fotokopileri (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

turistik-vize-secenek Tapu fotokopisi (Var ise)

turistik-vize-secenek Ara. Ruhsatı  Fotokopisi (Var ise)

turistik-vize-secenek Evli olanlardan Evlenme cüzdanı yada Nüfus dairesinden alınmış Nüfus kayıt örneği 

turistik-vize-secenek Konfirmeli otel ve Uçak  rezervasyonu 17-  Vize ücretinin yatırıldığı Banka dekontu (TEB-Türk Ekonomi Bankası- 140 $)

Turistik Vize / Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek Sahipleri


 turistik-vize-secenek Pasaport - (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi en az 1 Yıl ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

turistik-vize-secenek Vize Talep Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim (Bkz: Fotoğraf özellikleri) 

turistik-vize-secenek Firma antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış A.B.D Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek Firma sahibinin  imza Beyannamesi fotokopisi

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu meslek odasından - son 3 ay tarihli)

turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Var ise)

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)  

turistik-vize-secenek Tapu fotokopileri (Var ise)

turistik-vize-secenek Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

turistik-vize-secenek Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi yada Nüfus kayıt örneği istenmektedir

turistik-vize-secenek Konfirmeli otel ve Uçak rezervasyonu

turistik-vize-secenek  Vize ücretinin yatırıldığı Banka dekontu (TEB-Türk Ekonomi Bankası- 140 $)

Turistik Vize / Avukatlar - Doktorlar - Eczacılar - Diş Hekimleri - Mühendisler

turistik-vize-secenek Pasaport - (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi en az 1 Yıl ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

turistik-vize-secenek Vize Talep Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim (Bkz: Fotoğraf özellikleri) 

turistik-vize-secenek Firma antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış A.B.D. Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek imza Beyannamesi fotokopisi (Şirket ise imza sirküleri)

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu meslek odasından ve son 3 ay tarihli)
 
    AVUKATLAR-----------------------------BARO’DAN
    DOKTORLAR----------------------------TABiPLER ODASINDAN
    ECZACILAR------------------------------ECZACILAR ODASINDAN
    DiŞ HEKiMLERi-------------------------DiŞ HEKiMLERi ODASINDAN
    MiM. VE MÜHENDiSLER--------------MiM. VE MÜH.ODASINDAN   faaliyet belgesi  almalıdırlar.

turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Şirket ise)

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

turistik-vize-secenek Tapu fotokopileri (Var ise)

turistik-vize-secenek Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

turistik-vize-secenek Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi yada Nüfus kayıt örneği istenmektedir. 13- Konfirmeli otel ve uçak  rezervasyonu

turistik-vize-secenek Vize ücretinin yatırıldığı Banka dekontu (TEB-Türk Ekonomi Bankası- 140 $)

Turistik Vize / Devlet Dairesinde Çalışanlar (Resmi Kurum)

 turistik-vize-secenek Pasaport - (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi en az 1 Yıl ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

turistik-vize-secenek Vize Talep Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)
   

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim (Bkz: Fotoğraf özellikleri) 

turistik-vize-secenek A.B.D  Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek Bağlı bulunduğu makamdan görev yazısı

turistik-vize-secenek Resmi kurum görev kimlik kartının önlü - arkalı  fotokopisi

turistik-vize-secenek Maaş bordrosu (Son 3 ay)

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)   9- Tapu fotokopileri (Var ise)

turistik-vize-secenek Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)


turistik-vize-secenek Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi yada Nüfus kayıt örneği istenmektedir

turistik-vize-secenek Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu

turistik-vize-secenekVize ücretinin yatırıldığı Banka dekontu (TEB-Türk Ekonomi Bankası- 140 $)

Turistik Vize / Emekliler


turistik-vize-secenek Pasaport - (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi en az 1 Yıl ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

turistik-vize-secenek Vize Talep Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim (Bkz: Fotoğraf özellikleri) 

turistik-vize-secenek A.B.D  Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek Emeklilik cüzdanının veya kartının  fotokopisi

turistik-vize-secenek Emeklilik maaşı aldığı banka kartı ve/veya banka cüzdanının fotokopisi (Aldığı net maaş miktarını gösteriyor olmalı)

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) 

 

turistik-vize-secenek Tapu fotokopileri (Var ise)

turistik-vize-secenek Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

turistik-vize-secenek Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi yada Nüfus kayıt örneği istenmektedir.

turistik-vize-secenek Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu

turistik-vize-secenek Vize ücretinin yatırıldığı Banka dekontu (TEB-Türk Ekonomi Bankası- 140 $)

Turistik Vize / Ev Hanımları


turistik-vize-secenek Pasaport - (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi en az 1 Yıl ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)   2- Vize Talep Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim (Bkz: Fotoğraf özellikleri) 

turistik-vize-secenek Tüm masrafların eşi tarafından karşılanacağını belirten A.B.D. Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek Eşine ait iş evrakları 

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

turistik-vize-secenek Tapu fotokopileri (Var ise)

turistik-vize-secenek Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

turistik-vize-secenek Evli olanlardan  Evlenme cüzdanı  Boşanmış olanlardan Boşanma ilamı yada bu belgelerin hepsini  içeren Nüfus dairesinden alınmış  Nüfus kayıt örneği istenmektedir!!

turistik-vize-secenek Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu

turistik-vize-secenek Vize ücretinin yatırıldığı Banka dekontu (TEB-Türk Ekonomi Bankası- 140 $) 

Turistik Vize / Öğrenciler

 
turistik-vize-secenek Pasaport - (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi en az 1 Yıl  ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

turistik-vize-secenek Vize Talep Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)
    

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim (Bkz: Fotoğraf özellikleri) 

turistik-vize-secenek Ebeveynler tarafından imzalı  A.B.D  Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi 

turistik-vize-secenek Öğrenci Belgesi (Orjinal ve Yeni tarihli)

turistik-vize-secenek Muvafakatname; Konsolosluk tek başına yada Anne-babadan herhangi birisi ile seyahat edecek 0-18 arası çocuklar için, Anne ve babadan noter onaylı muvafakatname istemektedir.

turistik-vize-secenek Ebeveyn’lere ait iş evrakları

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)  

turistik-vize-secenek Tapu fotokopileri (Var ise) 10- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

turistik-vize-secenek Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu

turistik-vize-secenek Vize ücretinin yatırıldığı Banka dekontu (TEB-Türk Ekonomi Bankası- 140 $)

afganistan

AMERiKA TiCARi ViZE

TiCARi ViZE  /  ŞiRKET ORTAKLARI TÜCCAR VE SANAYiCiLER 


turistik-vize-secenek Pasaport - (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi  en az 1 yıl  ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.  Pasaportun''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!) 2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup  imzalanmalıdır)

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim

turistik-vize-secenek Davetiye (Amerika’daki görüşmeye gidilecek firmadan davetiye - iş gezisiyle ilgili bilgi yazısı veya  fuar  davetiyesi - fuar giriş kartı vb.)

turistik-vize-secenek Şirket antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış A.B.D  Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş)

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic veya San.Odası - son 3 ay tarihli)

turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi  (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) 

turistik-vize-secenek Evli olanlardan Evlenme cüzdanı Boşanmış olanlardan Boşanma ilamı yada bu belgelerin hepsini  içeren Nüfus dairesinden alınmış Nüfus kayıt örneği istenmektedir!! 12-  Konfirmeli otel ve Uçak  rezervasyonu

turistik-vize-secenek Vize ücretinin yatırıldığı Banka dekontu (TEB-Türk Ekonomi Bankası- 140 $)

Ticari Vize / SSK'ya Bağlı Olarak Çalışanlar (Maaşlı)

turistik-vize-secenek Pasaport - (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi en az 1 yıl ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!! )

turistik-vize-secenek Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup  imzalanmalıdır)

turistik-vize-secenek Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim

turistik-vize-secenek Davetiye (Amerika’daki görüşmeye gidilecek firmadan davetiye - iş gezisiyle ilgili bilgi yazısı veya  fuar  davetiyesi - fuar giriş kartı vb.)

turistik-vize-secenek Şirket antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış A.B.D  Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

turistik-vize-secenek Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş)

turistik-vize-secenek Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic. veya San. Odası - son 3 ay tarihli)

turistik-vize-secenek Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

turistik-vize-secenek Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

turistik-vize-secenek SSK işe giriş bildirgesi (yolcunun yeni işyerindeki çalışma süresinin 1 yılı doldurmaması durumunda önceki işyerinden SSK işe giriş bildirgesini temin etmelidir) 11-  Maaş Bordrosu (Son 3 ay)

turistik-vize-secenek SSK'lı  Hizmet Dökümü 

turistik-vize-secenek Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) 

turistik-vize-secenek Evli olanlardan Evlenme cüzdanı Boşanmış olanlardan Boşanma ilamı yada bu belgelerin hepsini  içeren Nüfus dairesinden alınmış  Nüfus kayıt örneği istenmektedir!! 15-  Konfirmeli otel ve Uçak  rezervasyonu

turistik-vize-secenek Vize ücretinin yatırıldığı Banka dekontu (TEB-Türk Ekonomi Bankası- 140 $)

 

Amerika Vizesi, Amerika Vize Evrakları, Amerika Vize Formu, Amerika Konsolosluğu